Service og vedlikehold i skyen er enkelt og hjelper deg med å holde it-kostnadene nede. Med avanserte programmer i skyen overvåker, oppdaterer og vedlikeholder vi programvare og maskiner. Vi oppdager og utbedrer feil automatisk. Dette gir deg som kunde forutsigbare it-utgifter.