MEDIC-IT PERSONVERNERKLÆRING

 • Home
 • MEDIC-IT PERSONVERNERKLÆRING

Personvernerklæring

Når Dere er kunde hos oss vil Medic IT AS behandle personopplysninger om Dere. Nedenfor finner Dere derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og Deres rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene. Personvernerklæringen handler om hvordan Medic IT AS samler inn og bruker informasjon om besøkende på våre nettsteder. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18, 1.ledd).

Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev, be om tilbud osv.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Medic IT AS ved daglig leder Johan Inge Bergh. Kontaktinformasjonen til Medic IT er:

 • Adresse: Nils hansens vei 2, 0667 Oslo
 • E-post: post@medic-it.no
 • Telefon: 22 89 21 00
 • Organisasjonsnr.: 984 105 894

For spørsmål Dere måtte ha om vår behandling av Deres personopplysninger kan Dere kontakte Medic IT AS.

Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn?

Vi samler inn og bruker Deres personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem Dere er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:

 1. Ivareta vårt kunderegister, besvare henvendelser som kommer inn til oss: Firmanavnnavn, navn på kontaktperson(er), adresse(r), telefonnummer, e-postadresse, organisasjonsnummer og eventuelle andre kontaktopplysninger og personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at dette er nødvendig for å være i stand til å holde kontakt med kunder ifm. produktforespørsler, tilbudsprosesser, support-henvendelser, ivareta av garanti- og reklamasjonsrett på produkter og tilsvarende.
 2. Utføre kredittsjekk: Firmanavn, organisasjonsnummer, kredittrisiko. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at dette er nødvendig for å sikre våre økonomiske forpliktelser ovenfor eiere og kunder og ivareta en sunn forretningsdrift.
 3. Sende ut markedsføring, nyhetsbrev og gi informasjon om vår virksomhet: E-postadresse. Behandlingen skjer på grunnlag av avtale med deg.
 4. Sette oss i stand til å yte service, support og drift av IT-systemet Deres, enten i sin helhet eller delvis: navn, passord, e-postadresse, samt andre personopplysninger som kan være nødvendig for at vi skal kunne oppfylle vår del av avtalen. Vi har vurdert det slik at dette er nødvendig for oss for å kunne yte avtalefestet og nødvendig service, support og drift av IT-systemet til våre kunder.

Utlevering av personopplysninger til andre​

Vi gir ikke personopplysningene Deres videre til andre med mindre det foreligger et helt nødvendig (se under) eller lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt lovlig grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

​Med nødvendig grunnlag menes:​

 1. Dersom utstyrsreparasjon er en garanti-sak/reklamasjons-sak, vil det i de fleste tilfeller være nødvendig å sende inn utstyret til utstyrsleverandør for reparasjon. Denne kan da potensielt ha tilgang til personopplysninger. Disse blir da behandlet iht. til leverandørens personvernvilkår.
 2. Dersom utstyret sendes inn til leverandør som nevnt i forrige punkt, kan det i enkelte tilfeller være aktuelt for leverandør å videresende utstyret til produsent av utstyret. Denne kan da potensielt ha tilgang til personopplysninger. Disse blir da behandlet iht. til produsentens personvernvilkår.
 3. Dersom utstyr som skal repareres har garanti-betingelser som inkluderer «on-site» reparasjon (avtale hvor produsent sender tekniker ut til adressen hvor utstyret befinner seg), vil produsent i noen tilfeller sende egen tekniker eller tredjeparts tekniker ut til adressen for å foreta reparasjon. Denne teknikeren kan da potensielt ha tilgang til personopplysninger. Disse blir da behandlet iht. til leverandørens personvernvilkår.
 4. Dersom reparasjon av utstyr krever uthenting av data eller rekonstruering av data fra ødelagt eller skadet lagringsmedium, f.eks. defekt harddisk, vil man i noen tilfeller måtte sende inn lagringsmedium til spesialister på uthenting/rekonstruering. Dette vil med mindre annet er opplyst om, være IBAS AS.
 5. All behandling av personopplysninger vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området. Hvis utstyr må sendes til leverandører og/eller produsenter, kan disse i noen tilfeller befinnes seg utenfor EU/EØS-området.
 6. Informasjon og persondata som overføres til oss via vår nettside, vil bli overført, behandlet og lagret av Wix.com og Wix sine autoriserte, tilknyttede tredjeparts tjenesteleverandører i og utenfor EU/EØS-området, mer konkret i USA, i Europa (herunder Litauen, Tyskland og Ukraina), i Israel og i andre jurisdiksjoner ut fra hva som er nødvendig for korrekt levering av tjenestene til nettsiden.
 7. For å lese den fullstendige personvernerklæring fra Wix.com, gå til denne nettadressen: https://no.wix.com/about/privacy. Det er også mulig å kontakte Wix direkte på epost for å få informasjon: privacy@wix.com.
 8. Kontaktskjemaene på Medic IT sin nettside håndteres av en av Wix sine autoriserte, tilknyttede tredjeparts tjenesteleverandører. For å lese den fullstendige personvernerklæring til denne tjenesteleverandøren, gå til denne nettadressen: https://www.powr.io/privacy.

​Ved overføring av personopplysninger til leverandører som befinner seg i land utenfor EU bruker vi EUs standardavtaler for overføringer (les mer her: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en)og/eller EU-US Privacy Shield-rammeverket (les mer her: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_en).

 

Lagringstid:

​Vi lagrer Deres personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. Når det gjelder kunderegister/kundeforhold, blir opplysningene lagret minst så lenge kundeforholdet eksisterer. Noen ganger kan det være nødvendig å lagre opplysninger lengre enn dette for å kunne ivareta garanti- og reklamasjonsrett. I slike tilfeller lagres opplysningene så lenge som det må kunne forventes at leverte produkter og/eller tjenester skal vare.

Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med Dere slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt. Vi lagrer også Deres opplysninger lengre hvis vi vurderer det slik at et nytt kundeforhold kan opprettes innen ett (1) år.

​Hvis Dere på noe tidspunkt trekker tilbake Deres samtykke til lagring, vil opplysningene bli slettet og utlevert om ønskelig.

Regnskapslovgivning pålegger oss ellers å lagre bestemte regnskapsdokumenter i et nærmere angitt tidsrom. Når et bestemt formål tilsier lagring i et gitt tidsrom, sørger vi for at personopplysningene utelukkende blir benyttet for det aktuelle formålet i dette tidsrommet.

​Deres rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg:

Dere har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Dere har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Dere kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

​For å ta i bruk Deres rettigheter må Dere kontakte Medic IT AS. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk Deres rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til Deres personopplysninger til deg og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

​Dere kan til enhver tid trekke tilbake Deres samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å kontakte Medic IT AS.

Klager:

Dersom Dere mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen kan klage sendes til Datatilsynet, men vi setter pris på om dere kontakter oss og informerer oss om eventuelle feil.

Dere finner informasjon om hvordan dere kan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

Endringer:

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen Dere er gitt her. Hvis vi har Deres kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.

Webanalyse og informasjonskapsler (cookies):

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics.

Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson.

Informasjonen som samles av Google Analytics lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern.

En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Medic IT AS bruker Google Analytics sin IP anonymiseringsnøkkel, som anonymiserer IP-adressen og tar bort deler av den før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren, men i stedet kun et grovt estimat på hvor den IP-adressen befinner seg (land/by). Ingen ansatte hos Medic IT AS eller hos Google er i stand til å identifisere deg som bruker, basert på den informasjonen som samles inn.

Søk:

Medic IT AS lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter på våre nettsteder i Google Analytics. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

Nyhetsbrev, innmelding av oppdrag og kontaktskjema:

Det er mulig å abonnere på nyhetsbrev fra Medic IT AS, det er mulig å melde inn forespørsel om teknisk støtte og bistand og det er mulig å kontakte Medic IT AS via kontaktskjema på nett. I den forbindelse registrerer vi navn, virksomhet, telefon og e-postadresse. Disse opplysningene deles ikke med andre virksomheter, og slettes når det ikke lengre er behov for opplysningene. Når du ber om å få tilsendt nyhetsbrev må du samtykke i at vi gjør dette.

Side- og tjenestefunksjonalitet:

Vår nettside ligger hos Wix.com. Wix.com gir oss den elektroniske plattformen som gjør at vi kan tilby våre produkter og tjenester til deg. Dine persondata som legges inn i våre ulike kontaktskjema, kan mellomlagres på Wix sin datalagring, sine databaser og i applikasjonene som brukes for å sende kontaktskjemaene til oss. Wix lagrer dataene dine på sikre servere bak sikre brannmurer.

Wix benytter tredjeparts tjenesteleverandører for å utvikle og for å kunne tilby den elektroniske plattformen som vår nettside ligger på.

For å lese den fullstendige personvernerklæring fra Wix, gå til denne nettadressen: https://no.wix.com/about/privacy. Det er også mulig å kontakte Wix direkte på epost for å få informasjon direkte: privacy@wix.com.

Det blir brukt informasjonskapsler i drift og presentasjon av data fra nettsteder. Slike informasjonskapsler kan inneholde informasjon om språkkode for språk valgt av brukeren. Det kan være informasjonskapsler med informasjon som støtter om lastbalanseringen av systemet slik at alle brukere blir sikret en best mulig opplevelse. Ved tjenester som krever innlogging eller søk kan det bli brukt informasjonskapsler som sikrer at tjenesten presenterer data til rett mottaker.

Hvordan håndtere informasjonskapsler i din nettleser:

www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.

Sist endret: 26.04.2019 – Rettskrivning