Backup til skyen er den enkleste måten å sikre klinikkens sensitive data. Backupen sendes kryptert og sikkert til vårt datasenter og alt går automatisk. Med backup i skyen er det slutt på tungvinte rutiner som ofte er til frustrasjon for de ansatte. Vi tar oss av backupen for deg.